E-kirja: Onko tänään eilen. TunteVa®-opas muistisairaita hoitaville

Opas on e-kirja, joka toimitetaan tilaajalle sähköpostitse.

TunteVa® on vuorovaikutusmenetelmä, joka tukee muistisairaan ihmisen omanarvontuntoa ja identiteettiä. Empatian, myötäelämisen avulla rakennetaan muistisairaan luottamusta. Ihminen hyväksytään sellaisena, kuin hän on ja häntä tuetaan tunteiden tasolla siinä todellisuudessa, missä hän on. Opas sisältää näkemyksiä Naomi Feilin validaatiomenetelmästä, kuvauksen suomalaisesta TunteVa®-toimintamallista ja paljon käytännön esimerkkejä sen käytöstä.

 

10,00