Likellä – vapaaehtoisen opas (PDF)

Tämä opas on kirjoitettu sinulle, joka harkitset ryhtyväsi
Likellä-kerhon vapaaehtoiseksi tai toimit jo vapaaehtoisena.
Oppaan tarkoitus on perehdyttää sinua Likellä-
toiminnan lähtökohtiin ja toteutukseen.