Tunteva®

TunteVa® on kuin ovi muistisairaan omaan maailmaan. TunteVa® on suomalaiseen kulttuuriin mukautettu validaatiomenetelmä, johon sisältyy arvostava kohtaaminen ja halu ymmärtää muistisairasta ihmistä – astua hänen todellisuuteensa ja kulkea hänen rinnallaan. Aito läsnäolo ja toisen kuuleminen auttavat tunnistamaan, mikä tunne tai tarve toisen toiminnan tai ilmaisun taustalla on. TunteVa®n avulla vahvistetaan ja rikastutetaan vuorovaikutuksen toimivuutta. Empatian, myötäelämisen avulla rakennetaan muistisairaan ihmisen luottamusta. Luottamuksellinen vuorovaikutus herättää turvallisuuden tunteen, mikä antaa energiaa ja vahvistaa omanarvontunnetta sekä vähentää muistisairaan ihmisen kokemaa stressiä. TunteVa® ohjaa konkreettiseen toimintaan sanallisin ja sanattomin keinoin muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.